Ngày 15/03/2016 Hồng Nhung Booking trở thành đối tác của tập đoàn Agoda tại Việt Nam.     Theo đó khách hàng tại Việt nam sẽ tìm khách