Giới thiệu về Tam Kỳ Thành phố Tam Kỳ có một lịch sử hơn 105 năm. Thành lập vào năm 1906 Từ thị trấn dưới triều Nguyễn. Trong  các