Giới thiệu đôi nét về TP Vinh Thành phố Vinh thuộc vùng kẻ Vang hoặc kẻ Vịnh ngày xưa.Sau đó , lần lượt đổi thành Kẻ Vinh ,