Bay đi Trung Quốc đất nước rộng lớn nhất thế giới, vì vậy ko thiếu những danh lam thắng cảnh hùng vĩ làm mê hoặc lòng người, là