HỒNG NHUNG BOOKING TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC AGODA TẠI VIỆT NAM

Ngày 15/03/2016 Hồng Nhung Booking trở thành đối tác của tập đoàn Agoda tại Việt Nam.

 

 

Theo đó khách hàng tại Việt nam sẽ tìm khách sạn qua kênh này tại link sau:
https://www.agoda.com/partners/partnersearch.aspx?pcs=1&cid=1746048

Hoặc tìm trực tiếp tại đây

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *